Kabineti i Ekografisë

Në Kabinetin i Ekografisë kryhen me sukses këto ekzaminime:
eko abdominale (veshka, mëlçi, tëmthi, pankreasi, prostata etj),
obsterikë gjinekologji (sëmundjet e grave, mitra, ovaret, ovalucion për shtatzëni),
për masat e gjirit tek gratë, për tiroidet dhe testikujt e meshkujve.

Të gjitha këto me sonda abdominale, transvaginale, lineare dhe color doppler.

Sherbime dhe Konsulta

Në Kliniken "Erton" do të gjeni sherbim, cilësi dhe mbi të gjitha eksperiencë shumë vjeçare e cila ju ofron siguri në të gjitha sherbimet që ne ofrojmë.

Adresa