Laboratori Klinik Biokimik & Bakteriologjik

I organizuar qe ne vitin 2002 nga mjekja Gurie Karafili. Paisur me fotometer, mikroskop, centrifuge, aparat hematokriti, banjo mari, termostat dhe sterilizator, uninometer, etj.

Laboratori kryen analiza biokimike, klinike, bacteriologjike, hormonale, parazitologjikeklinike gjak e urine komplet, formula leukocitare, strisho vaginale, feçe parazit etj.

Sherbime dhe Konsulta

Në Kliniken "Erton" do të gjeni sherbim, cilësi dhe mbi të gjitha eksperiencë shumë vjeçare e cila ju ofron siguri në të gjitha sherbimet që ne ofrojmë.

Adresa