RM - Rezonanca Magnetike (për duar dhe këmbë)

"ERTON DIAGOSTIC CENTER" është një nga qendrat e para ne Shqiperi qe ka instaluar apartin e Rezonances Magnetike. Ky aparat eshte i dedikuar per diagnostikimin me nje performance te shkelqyer te traumave dhe semundjeve te kyçeve si psh: gjuri, brylli, kyçi i dores dhe i gishtave, kyçi i kembes dhe i gishtave.

Eshte nje ekzaminim i shpejte, i sakte dhe aspak i demshem (pa rrezatim).

Rezonanca magnetike ka vlere të madhe në:
1. Ortopedi
2. Traumatologji
3. Rheumatologji
4. Mjekësia sportive.

Ne sigurojme ekzaminim dhe interpretim nga mjeke shume te kualifikuar brenda dites, shoqeruar domosdoshmerisht me filma dhe CD per çdo pacient.

Sherbime dhe Konsulta

Në Kliniken "Erton" do të gjeni sherbim, cilësi dhe mbi të gjitha eksperiencë shumë vjeçare e cila ju ofron siguri në të gjitha sherbimet që ne ofrojmë.

Adresa